Přenos souborů na web – FTP/FTPS/SFTP

Jak se připojit k serveru přes FTP nebo FTPS?

FTP přístupové údaje nejsou zasílány. Vytváříte je v klientské sekci CONTROL PANELU PLESK.

 1. softwarového klienta s podporou protokolu FTP
 2. Adresa serveru: použijte název Vaší domény
 3. Port: 21
 4. Typ přenosu: doporučujeme pasivní
 5. Přihlašovací jméno: naleznete CONTROL PANELU PLESK
 6. Heslo: je nutné si nastavit v CONTROL PANELU PLESK
 7. Šifrování: Doporučujeme využívat FTPS (Explicit TLS)

V případě ztráty hesla je nutné heslo nastavit nové. Vaše heslo neznáme a nejsme schopni ho zjistit.

Při použití aplikace Total Commander ve starší verzi důrazně doporučujeme NEUKLÁDAT HESLA! Velké množství škodlivého software se specializuje na krádeže přístupových údajů včetně hesla právě z této aplikace.

 

Jak se připojit k serveru přes SFTP?

Máte-li správné údaje k přihlášení a přesto máte problém s přihlášením nebo udržením spojení na server pomocí FTP nebo FTPS, pravděpodobná příčina bude v nastavení vaší lokální sítě, např. v chybně nastaveném firewallu, nacházíte se za NATem, problém u vašeho ISP providera apod.. Jako alternativního způsobu připojení, proto doporučujeme využít protokolu SFTP.

SFTP přístupové údaje nejsou zasílány. Vytváříte je v klientské sekci CONTROL PANELU PLESK.

 1. softwarového klienta s podporou protokolu SCP / SFTP, např. WinSCP
 2. jméno hostitelského serveru
  • registrovaná nebo převedená doména po replikaci DNS – má adresu hostitele ve tvaru jména vaší domény (např. example.com)
  • nezaregistrovaná/nepřevedená nebo případně doména před replikaci DNS – zde jako adresu hostitele využijte – IP adresu nebo název web serveru na kterem je doména umístěna (BRILLIA.CZ)
 3. FTP uživatelské jméno pro přihlášení – najdeme v CONTROL PANELU PLESK
 4. FTP heslo – nastavíme v CONTROL PANELU PLESK
 5. Povolené SSH v CONTROL PANELU PLESK
 6. Přenosový protokol: nastavte SFTP. Pozn: WinSCP podporuje také přenos přes FTP.

V případě ztráty hesla je nutné heslo nastavit nové. Vaše heslo neznáme a nejsme schopni ho zjistit.

 

Vysvětlivky:

 • Globální FTP přístup: hlavní FTP login s právem čtení a zápisu v adresářových složkách domény II.řádu a všech subdomén
 • Separátní přístup: Má práva čtení a zápisu pouze pro konkrétní adresářovou složku pro kterou byl vytvořen, např. pro doménu II.řádu, ostatní složky tak nejsou po přihlášení vůbec zobrazeny
 • FTP – file transfer protocol: – nebo-li komunikační protokol pro přenos vašich dat
 • FTPS – file transfer protocol security: – nebo-li šifrovaný komunikační protokol pro přenos vašich dat. Jeho použití silně doporučujeme. Podporována je metoda šifrování Explicit TLS
 • FXP – file exchange protocol: přenos dat mezi dvěma FTP servery
 • SCP: slouží k bezpečnému přenosu souborů mezi dvěma počítači propojenými počítačovou sítí pomocí protokolu Secure Shell (SSH)
 • SFTP: Bezpečné FTP (FTP přes SSH)

Důležité upozornění: nově registrované nebo převáděné domény nebudou ihned funkční, ale podléhají tzv. replikaci DNS záznamu – max cca 48h. Obsah na FTP je ovšem již možné nahrát.