Obecné nastavení e-mail klientů

Jak nastavit e-mailový účet v emailovém klientovi?

Pokud jste zde nenalezli návod pro nastavení vámi používaného poštovního klienta, použijte nápovědu k vámi zvolenému programu. K nastavení budete potřebovat následující údaje.

POP3

Adresa serveru: mail.jmeno-vasi-domeny
pop.jmeno-vasi-domeny
pop3.jmeno-vasi-domeny
Port 110
Port SSL/TLS 995
Jméno shodné s e-mailovou adresou. např. adresa@example.com
Heslo vámi nastavené heslo – viz administrace domén

IMAP

Adresa serveru: mail.jmeno-vasi-domeny
imap.jmeno-vasi-domeny
Port 143
Port SSL/TLS 993
Jméno shodné s e-mailovou adresou. např. adresa@example.com
Heslo vámi nastavené heslo – viz administrace domén

SMTP

Adresa serveru: mail.jmeno-vasi-domeny
smtp.jmeno-vasi-domeny
 Port 25, 366, 587
Port SSL/TLS 465
Jméno shodné s e-mailovou adresou. např. adresa@example.com
Heslo vámi nastavené heslo – viz administrace domén

Pokud se vám nedaří odeslat e-mail při použití portu 25 zkuste některý z alternativních portů (366 nebo 587). Někteří poskytovatelé internetu blokují provoz na tomto portu, čímž se brání odesílání SPAMu z jejich sítě a následnému řešení problémů z toho vyplývajících.

Poznámka: Pro nastavení šifrovaného spojení (SSL/TLS) je možné použít jako adresu serveru „mail.dicio.cz“ nebo nainstalovat příslušný certifikát k Vaší doméně. Nebudete pak vystaveni potřebě schválit certifikát, který není vázán k Vaší doméně. Certifikát pro „dicio.cz“ se v průběhu roku obnovuje a vyžaduje tak vždy nové schvalování, což může být obtěžující; volitelný certifikát self-signed se neobnovuje. Pro nastavení se serverem „mail.dicio.cz“ ale nebude pro odesílání užita Vaše doménová IP adresa a k ověření certifikátu Vašeho poštovního klienta dojde automaticky.

Vysvětlivky:

Protokol POP3 (Post Office Protocol version 3) je starší, jednoduchý komunikační protokol. Umí pouze zjistit na serveru počet zpráv, jejich velikost a tyto zprávy stáhnout (celé nebo část určenou počtem řádků) a případně je ze serveru smazat.

Protokol IMAP (často také IMAP4, Internet Message Access Protocol version 4) je novější komunikační protokol, který kromě stahování zpráv, umí například práci se složkami, obousměrný přenos (tedy uložení na server – například u odeslané pošty), asynchronní notifikace (přijde zpráva a okamžitě se stáhne, bez čekání na periodickou kontrolu), schránka může být otevřená z více počítačů současně, vyhledávání ve zprávách, práce s přílohami (bez stahování celé zprávy), příznaky zpráv (např. přečtená, odpovězená…) a řada dalších funkcí.

Šifrování pomocí SSL nebo TLS podporují oba protokoly.

Adresa serveru příchozí pošty je u obou protokolu mail.jmeno-vasi-domeny (máme-li např doménu example.com je tvar. mail.example.com)

Filtry pošty na serveru (Sieve) – přes webmail lze snadno nastavit filtry na serveru, poštu lze tak snadno roztřídit do složek již na serveru a přes IMAP protokol přistupovat z různých zařízení k roztříděné poště.