Limity hostingu

Serverové limity jsou nedílnou a bohužel také nutnou součástí každé webhostingové společnosti a bez jejich uplatňování by nebylo efektivně možné garantovat stabilní běh serveru.

Nevěřte tvrzením, že jiný poskytovatel hostingu žádné limity nemá a na vaši prezentaci limitaci neuplatňuje (spíše hodnoty neuvádí). O limitech se zpravidla od poskytovatele dozvíte až když vzrůstající nároky vaší (v mnohých případech pouze špatně optimalizované) prezentace těchto hodnot dosáhnou.

Mezi nejčastěji uplatňované limity patří paralelní počet spojení k apache, k databázi MySQL, procesorový čas, ale také i traffic. Například u webhostingu WEDOS v základní verzi je uplatňováno omezení – maximum 5 spuštěných php procesů.

Detailní informace o limitech

  • Limit CPU
  • Další limity

Systém měření zátěže

Naše servery jsou vybaveny systémem měření zátěže jednotlivých domén. Tento systém zajišťuje dlouhodobou stabilitu serverů a tím i garantovanou dostupnost vaší prezentace.

Proč je třeba měřit a omezovat provoz

Sdílený webhosting se vyznačuje tím, že server, na kterém je doména provozována obsluhuje velké množství domén. Jeho dostupné systémové prostředky, které jsou dány použitým hardware jsou sdílené pro vyřízení všech požadavků na tyto domény. Pokud se tedy stane, že jedna doména je enormě vytěžována, může to způsobit nestabilitu až nefunkčnost dalších domén.

Jak to funguje

Každé doméně je vyhrazené určité množství systémových prostředků. Při nadměrném zatěžování serveru je nejdříve webmaster této domény upozorněn na vyčerpání limitu.

Pokud přetěžování pokračuje, je doména zakázána až do dalšího resetu počítadla, který probíhá jednou za 24h.

Moje doména přesáhla limity, co mám dělat?

Prvním doporučením, které lze aplikovat vždy, je optimalizovat vaši prezentaci. Většina v dnešní době dostupných CMS umožňuje instalaci různých zásuvných modulů (plug-inů), které můžou spotřebu systémových prostředků zpomalit (různé cache plug-iny), nebo naopak urychlit (galerie, které při každém přístupu na stránku generují náhledy obrázků, místo toho, aby zobrazily již předgenerované náhledy). Je tedy namístě prozkoumat dokumentaci vašeho CMS a vámi použitých plug-inů, případně kontaktovat vašeho webmastera (autora vaší prezentace).

Druhým možným řešením je navýšení hostingového programu. Vyšší hostingový program vám nabídne vyšší limity, které jsou ovšem vykoupeny vyšší cenou za hosting.