DNS slovník pojmů

 • DNS – Domain Name System – systém pro překlad doménových jmen na IP adresy a opačně
 • DNS server – počítač, který uchovává převodní tabulku pro překlad doménových jmen
 • DNS záznam – položka v zóně domény, záznamy jsou různého typu (NS, MX, A, CNAME, PTR atd.)
 • zóna domény – soubor DNS záznamů popisujících jednu doménu
 • NS záznam – definuje DNS server, na kterém jsou uloženy převodní tabulky pro doménu
 • MX záznam – definuje server, na kterém je pošta pro doménu, součástí záznamu je i priorita, nižší číslo znamená vyšší prioritu
 • A záznam – převádí IP adresu na jmenný název
 • AAAA záznam – záznam IPv6
 • CNAME záznam – zřizuje alias k jinému již existujícímu A záznamu
 • TTL – Time To Live – délka platnosti záznamu, pokud není uvedena, použije se výchozí nastavení
 • * – použito v DNS záznamu, vyjadřuje jakýkoliv text (nejčastěji pro definování všech domén III.řádu)
 • @ – použito v DNS záznamu, vyjadřuje plný název domény (lze nahradit zápisem „domena.cz.“)