Zálohy

Zálohování nastavíte v CONTROL PANELU PLESK. Zálohovat lze soubory, databázi, emaily.

CONTROL PANEL – WEBSITES & DOMAINS – BACKUP MANAGER

Lze použít následující funkcionalitu:

  • Vytvoření zálohy – Back UP
  • Nastavení automatických záloh na disk serveru nebo na ftp
  • Obnova záloh
  • Nahrání souboru zálohy na server