FTP přístup

Nadefinujete si ftp účty

CONTROL PANEL – WEBSITES & DOMAINS – FTP ACCESS
  • Vytvoříte ftp účty pro své administrátory s přístupem do příslušného adresáře a podadresářů.
  • Výchozí účet vlastníka opravňuje i k vytvoření spojení SCP/SFTP